Med bland annat : Bastards, Namenlos, Paddy´s punk, Knugen faller , Psychisch instabil, Lasta, Riistetyt mm